Studentene i Kristiansand skal snart få et nytt, godt sted å bo. Studentsamskipnaden i Agder bygger 3 nye studentboligbygg på Gimle og det hele skal stå klart 15. juni 2023. Her blir det 184 leiligheter med plass til 271 studenter. Byggene oppføres i tre, med elementer i krysslimt tre som hovedkonstruksjon og en prefabrikkert elementfasade.

SiA, i samarbeid med HSH Entreprenør og Tre på Agder, inviterer til befaring med fagseminar. Her får vi se byggene under oppføring, hvilke løsninger som er valgt, samt at vi får mer kunnskap om prosjektet og industrielt trebyggeri generelt. Seminaret vil være av en teknisk karakter.

Tid 9 november kl 0900 – ca 14
StedGimlemoen – Oppmøte Kaserneveien 24 (parkering på offentlig parkeringsplass  ved UIA)
PåmeldingSe lenken under.

Program

Vi starter med befaring på byggeplass kl 9. Viktig: Merk -> synlighetstøy, hjelm og vernesko er nødvendig og må medbringes av hver enkelt. Deretter blir det fagseminar inkl lunch.

Øvrig program:

#Studentsamskipnaden i Agder forteller litt om sin virksomhet, prosjektet, samspill som gjennomføringsmodell, hvorfor heltre mm v/ Kenneth Kristiansen, Eiendomssjef SiA

#Informasjon om dagen, tredriverordningen, hvorfor og hvordan v/Kristin Vedum, Tredriver, Tre på Agder

Arkitektkonkurransen – hovedgrepet, plassering og materialbruk. Optimalisering i forhold til bæresystem, kostnader og forhold til sosial bærekraft v/ Henning Kaland, arkitekt og partner Code Arkitektur

Planlegging, entrepriseform, løsninger som er valgt og hvorfor, gjennomføring og logistikk på byggeplass, erfaringer og læring så lang. Hvorfor er prosjektet viktig for HSH v/ Arne Bjørseth Nilsen, Daglig leder i HSH Entreprenør AS

Hvordan designe rasjonelle og effektive trebaserte konstruksjonssystemer. Hvilke alternativer finnes, og hvordan ser prosjekteringsprosessen ut v/ Anders Steinsvik Nygård, Daglig leder / RIB trekonstruksjoner, Ny Struktur AS

12.15   Lunch

Lyd og akustikk i trekonstruksjoner – Erfaringer og hva er viktig for et godt resultat v/ Christian Magnusson, seksjonsleder akustikk, COWI

ca kl 14.00 – SLUTT

Se komplett program

Velkommen!

Spørsmål?

Kristin Vedum/Tre på Agder

Tlf 93259472, kristin.vedum@silvaconsult.no