Bærekraftige bygg på agendaen på verdens største massivtrefabrikk

Nå bygges verdens største massivtrefabrikk – Splitkon – på Åmot. Tirsdag samlet BYGG i TRE rundt 45 deltagere fra 17 ulike offentlige virksomheter i Buskerud, Telemark, Vestfold og Agder for ta den gryende fabrikken i eget øyesyn. Temaet var naturlig nok; Bærekraftige bygg – med fokus på bruk av tre som byggemateriale, helse og energibruk og hvordan benytte dialogen med markedet for å oppnå ambisjoner om et bærekraftige, fremtidsrettet bygg.

Flere og flere kommuner og fylkeskommuner har klare ambisjoner om bærekraft når de skal anskaffe nye skoler, barnehager, helsehus mm. I klimaregnskapet til byggeprosjekter er valg av materialer, og ikke minst kortreiste materialer, ett av flere viktige aspekter for å oppnå klimaambisjonene. Splitkon AS i Buskerud er i ferd med å bygge verdens største produksjonsanlegg for krysslimt tre (massivtre). Kommuner og fylkeskommuner i Buskerud, Telemark, Vestfold og Agder med samarbeidspartnere var derfor invitert til fagdag.

Samlingen er et ledd i flere kompetansehevende samlinger fra BYGG i TRE om bærekraftige bygg og tre som byggemateriale.

Samlingen ble åpnet av ordfører i Kongsberg Kari Anne Sand, som har vertskapsrollen på vegne av alle kommunene i Buskerud i nettverket «Bygg i Tre». Deretter ga daglig leder i Splitkon, Morten Johansen, deltagerne innblikk i bedriftens historie og ambisjoner om at både råvarer, produksjon og markedet skal være 100% norsk. Vi fikk også befaring i produksjonshallen som blir Norges største fottavtrykk av et isolert trebygg.

Etter befaringen ga Kristine Nore, forskningssjef på Splitkon, en innføring i hvordan bærekraftige bygg utføres utfra et teknisk perspektiv (lyd, brann, med mer), for deretter å synliggjøre helsemessige gevinster i bruk av tre som materiale i bygg.

Bilde 1
Morten Johansen, daglig leder i Splitkon AS presenterte noen av de mange fordelene med å bygge store bygg i tre.
Bilde 2
Produksjonshallen blir på hele 8700 m2, og KL-tre elementene får størrelse 3,5 meter bred, 16 meter lange og opp til 30-40 cm tykke.
Bilde 3

Kongsberg Eiendom presenterte sine erfaringer fra prosessen med oppføringen av nye Vestsiden Skole og flerbrukshall. Dette i forhold til de klimaambisjonene kommunen har og i forhold til spenstige mål på på bruk av tre og energiløsninger basert på solenergi og lagring med bruk av hydrogen.

Avslutningsvis fikk kommunene en innføring i innovative anskaffelser. Hvordan de kan hente inn informasjon/innspill til løsninger fra leverandører på det de behovet de har i sine byggeprosjekter gjennom dialog med markedet var fokuset fra Cecilie Endresen i Nasjonalt Program for Leverandørutvikling hadde i sitt innlegg.

Hvordan de kan innhente ytterligere fagekspertise i forhold hvordan bygge i tre fikk de fra nettverket «Bygg i Tre» og Tredriverene i de fire fylkene, representert ved Kristin Vedum og Per Arild Aasheim.

Nå gjenstår det å se hvem som griper muligheten til ytterligere kompetansepåfyll og rigger sine fremtidige bygganskaffelser slik at det åpnes opp for de innovative, bærekraftige løsningene.

Bilde 4

Skrevet av Cecilie Møller Endresen, Nasjonalt Program for Leverandørutvikling og Kristin Vedum, BYGG i TRE