Kommuner er "lei" krigen med entrepenørene

Formålet med en samspillskontrakt er fokus på verdioptimalisering. Da er det avgjørende at kontrakten legger til rett for en god prosjektutviklingsprosess lærte vi på kurset. Kursholderene var Paul Torgersen og Morten Aagaard fra Marstrand. De har begge vært sentrale i å utvikle og implementere gjennomføringsmodellen her i landet.

Samspill er en kommersiell modell
Det er viktig at man forstår hvordan den kommersielle modellen kan bidra til at partene arbeider for felles prosjektmål – prosjektets beste. Samtidig skal den kommersielle modellen bidra til at partene velger gode løsninger uten frykt for at slike valg er i strid med den enkelte parts individuelle mål.

Samarbeidskultur
Samspillskontrakter kalles ofte relasjonskontrakter. Skal man ta ut effekten av en samspillsmodell må man dyrke samarbeidskulturen. Åpenhet, tillit og god kommunikasjon er avgjørende faktorer. Man kan skrive så mye man vil om samarbeid, åpenhet og tillit, men det hjelper lite om partene ikke forstår eller praktiserer samspill. Å oppnå en samarbeidskultur krever ledelse, ellers vil kulturen styre. Gjennomgående fokus på samspillprinsipper fra prosjekteier, prosjektledelse og prosjektdeltakere er nødvendig.

Samspill som gjennomføringsmodell kjennetegnes av:
Tidlig involvering av sentrale aktører (entreprenører, rådgivere og leverandører)
Felles økonomiske insentiver og delt økonomisk risiko
Integrert organisasjon bestående av ressurser fra alle parter som gjennomfører kontraktens arbeidsomfang
Integrerte prosesser – samlokalisering, digitale verktøy, Lean metodikk, industrialisering mv.
Tydelige felles mål – prosjektet i sentrum
Samarbeidskultur basert på åpenhet og tillit

Flere kommuner er interessert
Etter endt kurs har flere kommuner vært i kontakt med BYGG i TRE for å diskutere om dette kan være en aktuell gjennomføringsmodell i deres prosjekt. Mange er lei «krigen» med entrepenørene og ønsker å jobbe sammen for å finne de gode løsningene. Vi oppfatter at modellen er aktuell for alle prosjekter der man ønsker en rask konkurranse, ønsker lavt risikopåslag, kostnadseffektive løsninger, rask framdrift og at man faktisk VIL og er MOTIVERT for felles løsninger og et godt og tett samarbeid med leverandørene.

Presentasjonen fra Marstrand kan du hente i lenken under.

Trenger du hjelp til å komme i gang med samspill som gjennomføringsmodell?
Kontaktinfo Marstrand
Paul Torgersen: Telefon 99 51 54 86
paul.torgersen@marstrand.no

Morten Aagaard: Telefon 90 85 35 79
morten.aagaard@marstrand.no