Nye Gjennestad videregående skole er et strålende eksempel og et forbildeprosjekt på regional grønn verdiskaping sier Kristin Vedum, leder av klimanettverket BYGG i TRE. Rundt 80 deltakere fra Vestfold, Telemark, Agder og Buskerud fikk i løpet av dagen en rekke innlegg fra sentrale krafter innen bærekraftig byggeri og de fikk en god omvisning på den nye skolen. Tusen takk til daglig leder Geir Fossnes ved Gjennestad Drift og Byggmester Svein Arne Aasrum som la til rette for god informasjon og lærerik omvisning.

Dette er fantastisk sa Jørgen Tycho i Oslotre som var en av innlederene. Tømmer fra Numedal, krysslimt tre fra Splitkon AS i Åmot, Vårdal arkitekter og Byggmester Aasrum fra Vestfold. Hunton trefiber isolasjon, kledning med malmfuru, malm 100 fra Moelven – rett og slett imponerende og et godt bestillingsverk sa han. Se, hør og lær er hans oppfordring!

Bilde 1

Stadig flere offentlige og private bygninger bygges i tre stedet for stål og betong. Markedet har eksplodert, rett og slett, sier Kristine Nore i hos produsenten av krysslimt tre, Splitkon. Erland Lundeby hos TEWO bekrefter det samme. Med sitt nye, patenterte byggesystem tilbyr de trefiberisolerte elementer i krysslimt tre. Ifølge både Nore og Lundeby blir klimaavtrykket nær halvert ved bruk av tre sammenlignet med tradisjonelle bygg i stål og betong. Det gleder selvsagt politiker Ådne Naper (SV) i Vestfold og Telemark fylkeskommune. I den politiske platformen for den neste 4 års perioden har Sp, Ap og Sv vedtatt at alle offentlige bygg i fylkeskommunen skal reises i tre. Et kraftig signal til de andre kommunene i det nye fylket!!

Bærekraftig byggeri er et av mange tiltak på veien mot lavutslippssamfunnet og for å nå Norges internasjonale forpliktelser. Økt bruk av fornybare materialer, ombruk og gjenbruk er sentralt sier både Aasmund Bunkholt sier daglig leder i Trefokus og lektor ved NTNU. Han vil også ha et generelt riveforbud av gamle offentlige bygg i 10 år. I stedet for å rive gamle bygg, kan de renoveres og tilpasses dagens krav, sier han. Alt som bygges i Norge kan brygges i tre, men ikke alle løsninger er funksjonelle. Derfor kan det fungere bra å kombinere tre med andre materialer, avslutter han.

Tusen takk til alle som kom denne dagen – og en spesiell takk til de som kom og holdt interessante innlegg for oss!! Medvirkende var Helga Therese Tilley Tajet, forsker, avdeling for klimatjenester Meteorologisk institutt, Kristine Nore, Forskning- og Innovasjonssjef Splitkon, Erland Lundby, COO og operativ sjef Termowood, Vetle Houg, daglig leder Byggutengrenser, Jørgen Tycho, arkitekt og CEO Oslo Tre, Aasmund Bunkholt, daglig leder Trefokus, Geir Fossnes, daglig leder Gjennestad Drift og Byggmester Svein Arne Aasrum, Ådne Naper (SV), leder hovedutvalg for klima, plan og areal i Vestfold og Telemark og Benjamin Myklebust Rød, daglig leder Vestfold Energi og Klimaforum.

De ulike presentasjonene er vedlagt. Tewo sin presentasjon var desverre for tung, og det er derfor lagt inn lenke til nettsiden. Oslotre sin presentasjon kommer.