BYGG i TRE og WSP Tønsberg inviterer til fagsamling for deg som ønsker å lære mer om tre som konstruksjonsmateriale. Vi lærer mer om brannsikring i trekonstruksjoner, samspill som gjennomføringsmodell, hvordan arkitekten jobber med et treprosjekt, hvordan prosjektere og detaljere for krysslimt tre (massivtre), helseeffekter med tre, om Bamble Kommune sitt prosjekt «Framtidens skole» mm.

På slutten av dagen blir det byggeplassbefaring der det pågår montering av elementer fra Splitkon limtre. Byggeplassbefaringen gjennomføres i med flere parallelle grupper på max 10 stk.

Arrangementet gjennomføres på en slik måte at vi overholder smittevernreglene. Vi tilrettelegger for én meter avstand mellom deltakerne i konferanserommet. Samlingen holdes på Grenland Konferansesenter – dette ligger rett ved byggeplassen.


OM ARRANGEMENTET:

Tid:Torsdag 11. juni kl 09.00 -16.00
Sted: Grenland Konferansesenter & byggeplass
Adresse:Sundbyveien 233, 3961 Stathelle
Målgruppe:
Kommuner og fylkeskommuner i Bygg i Tre nettverket, byggherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører
Pris:
Gratis, men påmelding innen 8. juni. Førstemann til mølla. Maks 50 deltakere.PROGRAM:

09.00Kaffe og innsjekk
09.30Velkommen og info fra Bamble Kommune


v/Kristin Vedum, BYGG I TRE og Hallgeir Kjeldal, ordfører Bamble Kommune
09.50


Brannsikring av trekonstruksjoner, regelverk og treets egenskaper ved brann
Leif Tore Isaksen, fagsjef brann og sikkerhet, SWECO
10.50Beinstrekk
11.00Informasjon om Fremtidens ungdomsskole. Tre med samspill som gjennomføringsmodell – https://www.bamble.kommune.no/framtidas-ungdomsskole/Kristin Borander, prosjektleder WSP


11.30
Hvordan er arkitektstreken når en byggherre ønsker et prosjekt i tre vs stål og betong. http://spinnark.no/skoler#/new-gallery-5/

James Dodson, daglig leder/ seniorarkitekt og Trine Bang, arkitekt Spinn Arkitekter
12.00LUNSJ
12.45

Hva kreves av prosjektering og detaljering i prosjekter i krysslimt tre og limtre? Tre og helseeffekterKristine Nore, phd i bygningsfysikk
13.45Beinstrekk og kaffe
14.00
Hvordan ser klimagassregnskapet ut for Fremtidens skole?Jørgen Wanvik, prosjektleder WSP
14.40
Vi går ned til byggeplassen – alle tar med egen hjelm, vernesko og synlighetsvestBacke Vestfold Telemark/WSP
16.00
(senest)
Slutt – vel hjem