Flerbrukshallen har full håndballbanestørrelse og bygget skal ferdigstilles ila mai 2020. Valget falt naturlig på tre som kontruksjonsmateriale. Dette fordi karbon lagres i treelementene samt at fremstilling og bearbeiding av trebaserte produkter/konsepter forårsaker mindre klimagassutslipp enn stål og betong. I tillegg kommer en rekke andre fordeler, eksempelvis arbeidsmiljø under bygging, opplevd innemiljø, høy grad av fleksibilitet, gode brannegenskaper og lav egenvekt.

BYGG i TRE inviterer sammen med Fyresdal Kommune og Skorve Entrepenør til byggeplassbefaring. Prosjektleder Åge Seltveit i Skorve vil gå gjennom byggemetoden, vi vil få se montering og høre entrepenøren sin erfaringer: fordeler, utfordringer, framdrift etc. Elementene er 3,5 meter brede og 16 meter lange og det er totalt 135m3 med elementer. Dette tilsvarer rundt 250m3 tømmer.

Prisen på hallen i Fyresdal er fullt konkurransedyktig med tradisjonelt byggeri. I tillegg får Fyresdal Kommune 1,2 mill kr i støtte fra Miljødirektoratet fordi de bygger i tre.

Målgruppe for befaringen er byggherrer, rådgivere, arkitekter, entrepenører og andre innen bransjen.

Tid: 4. desember kl 12.00
Sted: Fyresdal Sentrum

Det er mulig å kjøpe seg lunch på Bistro Teisner i Fyresdal Næringshage før befaringen.

Vest og hjelm får du på byggeplassen.

Påmelding nødvendig, se lenke under for påmelding.

VELKOMMEN til befaring der deltakerene vil få innblikk i industrielt byggeri.

For spørsmål, ta kontakt med Kristin Vedum, tlf 93259472, kristin.vedum@silvaconsult.no

Bilde 1