Kristin Vedum

Kristin Vedum

Articles written by Kristin Vedum

29. mars 2023

Kurs i tre konstruksjonsmateriale i store bygg

Vi invitere til kurs i tre som konstruksjonsmateriale. Kurset skal øke din kunnskap om trekonstruksjoner og gi innblikk i planleggings- og prosjekteringsfasen. Kursholderene vil ha et konstruksjonsteknikkfokus avgrenset til limtre-, krysslimt tre og samvirkekonstruksjoner. Det presenteres både bakenforliggende teori, praktiske løsninger samt det deles kunnskap og erfaringer fra konkrete nasjonale og regionale byggeprosjekter.

Les mer

Har bygd svær trefabrikk uten en spiker

Aanesland Fabrikker har nylig ferdigstilt sin nye 2400 m2 store fabrikk i tre i Lillesand. Miljøvennlige industribygg er viktig for at byggenæringen skal bidra nok i det grønne skiftet.

Les mer
8. november 2022

FULLT: Befaring på Aanesland Treindustri sin nye fabrikk i Lillesand

Aanesland Fabrikker satser stort og har nylig ferdigstilt sin nye fabrikk i tre på 2400 m² rett ved E18 i Lillesand. Forutsetningen for å lykkes i den grønne omstillingen i byggebransjen er at også miljøvennlige industribygg blir mer konkurransedyktig på pris sammenlignet med tradisjonelle stålhaller.
Foto: Irene Alfsen

Les mer
21. september 2022

Frokostwebinar⎮Bygg i tre – Bra for klima?

Både private og offentlige byggeiere forventer at nye bygg skal være mer klimavennlige, eller skal vi kanskje si mindre klimabelastende, enn eksisterende bygg. Produsenter, entreprenører,

Les mer